ภาษาอีงกฤษ ภาษาดัตช์ ภาษาไทย ภาษาจีนตัวย่อ ภาษาจีนดั้งเดิม 2024 2023 2022 2021
อธิษฐานต่อ
วันที่ 10
วันที่ 9
วันที่ 8
วันที่ 7
วันที่ 6
วันที่ 5
วันที่ 4
วันที่ 3
วันที่ 2
วันที่ 1
บทนำ

ไฟล์ PDF 10 วันแห่งการอธิษฐานเผื่อคนไตยวน

อีเมล์: konmueang@godat.work

กลุ่มเฟ้สบุค: fb.com/groups/konmueangprayer

เว็บไซต์: th.godat.work